dr Đole JekićDr ĐOLE JEKIĆ, specijalista neurologije, načelnik Cerebrovaskularnog odeljenja, Klinike za neurologiju UKC Kragujevac.
Rođen 01.01.1967godine.

Medicinski fakultet završio 1993 godine na Medicinskom fakuletu u Kragujevcu. Kao lekar opšte prakse započeo profesionalni staž u Domu zdravlja Knić, do 1996., potom u Vojnoj ambulanti u Kragujevcu. Specijalizirao neurologiju na VMA Beograd od janura 2000 godine da bi januara 2005 uspešno položio specijalistički ispit sa odličnom ocenom. Potom nastavio kao specijalista neurolog, da radi na Kl za neurologiju VMA do kraja 2009 godine, a onda prelazi na Kl za neurologiju KC Kragujevac gde i sada radi.

Završio nacionalnu školu iz neurosonologije 2006 godine.

Učestvovao kao autor i koautor u izradi više radova , koji su objavljeni u inostranim i domaćim časopisima, zatim autor i predavač više kogresnih i sponzorskih radova.

Aktivno učetvuje u više naučnih studijskih projekata. Član SLD,DNS