Dijagnostika i lečenje poremećaja disanja u snu – opstruktivne sleep apnee

Sleep apnea je čest poremećaj disanja tokom sna, gde dolazi do pojave jedne ili više pauza u disanju koje traju duže od 10 sekundi.

Najčešći razlog za prekid disanja je zatvaranje gornjih disajnih puteva tokom sna ( opstruktivna sleep apnea), dok jedan broj pacijenata (znatno manji) prestaje da diše zbog izostanka impulsa iz CNS ( centralna apnea).

Pacijenti koji pate od sleep apnee su najčešće gojazne osobe koje hrču, često se bude noću, kašlju, nemirno spavaju. Mada hrkanje samo po sebi ne znači i postojanje ovog poremećaja, ipak je alarm za odlazak kod lekara.

Ono što je zabrinjavajuće je da 5% opšte populacije ima ovaj problem koji je često nedijagnostikovan. ! Kod pacijenata koji se bore sa arterijskom hipertenzijom, a čija terapija slabo deluje, pojava sleep apnee je u neverovatnih 50%.

Rano otkrivanje faktora rizika sleep apnee je posebno bitno kod profesionalnih vozača, imajući u vidu rizike vezane za njihove svakodnevne poslovne zadatke.

Najčešći simptomi sleep apnee:

• hrkanje
• dnevna pospanost ili umor
• nemir tokom sna, česta noćna buđenja
• iznenadna buđenja sa osećajem nedostatka daha ili gušenja
• suva usta ili bol u grlu nakon buđenja
• kognitivno oštećenje, poput problema sa koncentracijom, zaboravnosti ili razdražljivosti
• poremećaji raspoloženja (depresija ili anksioznost)
• noćno znojenje
• često mokrenje noću
• seksualna disfunkcija
• glavobolje


Koji su faktori rizika za sleep apneu?

• Gojaznost
• Obim vrata veći od 43 cm
• Pridružene srčane bolesti (kongestivna srčana insuficijencija, aritmija absoluta, refraktorna hipertenzija)
• Pridružene bolesti (hronična opstruktivna bolest pluća, restriktivni sindrom, neuromuskularne bolesti, hipotiroza,akromegalija, dijabetes tipa 2, šlog, plućna hipertenzija)
• Upotreba antidepresiva
• Upotreba alkohola
• Upotreba pilula za spavanje
• Pušenje
• Prethodne traume – hirurški tretirane
• Pretežno spavanje na ledjima
• Kraniofacijalne abnormalosti
• Izgled usne duplje – varijacije

Sleep apnea - kako se dijagnostikuje?

U poliklinici Joković sleep apnea se dijagnostikuje poligrafijom u kućnim uslovima pomoću posebnog uređaja konstruisanog upravo za dijagnostiku sleep apnee. Uređaj omogućava dobijanje preciznih rezultata za određivanje AHI indeksa i dalje tretiranje sleep apnee.

Lečenje

Kod blažih slučajeva dovoljna je redukcija telesne mase, apstinencija od alkohola i duvana. Ukoliko te mere ne dovedu do poboljšanja ili je bolest težeg stepena tada se mora primeniti neinvazivna ventilacija (NIV) u CPAP modu tokom noći. To je aparat koji dostavlja vazduh pod pozitivnim pritiskom kako bi se disajni putevi držali otvorenim, što prevenira hrkanje i pad saturacije kiseonikom. Nakon utvrdjivanja poremećaja disanja u snu koje zahteva primenu aparata za neinvazivnu ventilaciju , pacijent dobija aparat za lečenje sleep apnee, koristi ga u kućnim uslovima nekoliko dana sa ciljem da se pacijent prilagodi korišćenju aparata i da se procene efekti terapije.


U poliklinici Joković se dijagnostikuje i leče različite bolesti respiratornog sistema:


Bronhijalna astma, hronična opstrukcijska bolest pluća (HOBP), intersticijske bolesti pluća, zapaljenske bolesti pluća, opstruktivna sleep apnea, tumori pluća......


Dijagnostičke metode:

 • Spirometrija sa bronhodilatacijskim testom
 • Kožne probe na standardne inhalacione alergene
 • Pulsna oksimetrija
 • Bronhoskopija
 • Poligrafija za dijagnozu sleep apnee


Lekari koji obavljaju pulmološke preglede

Prof. Dr Zorica Lazić  -  internista -pulmolog
Doc. Dr Vojislav Ćupurdija internista  - pulmolog
Dr Nikola Arskovski internista  - bronholog

Sleep Apnea Kviz

Odgovorite sa ‘Da’ ili ‘Ne’ na sledeća pitanja da biste izracunali rizik od apneje u spavanju:
 • Jeste li muškog pola? 
 • Jeste li stariji od 50 godina?
 • Je li Vaš indeks telesne mase veći od 35kg/m2?
 • Je li obim Vašeg vrata veći od 40cm?
 • Da li glasno hrčete (glasnije od govora ili dovoljno glasno da se čuje kroz zatvorena vrata?
 • Da li se često osećate umorno, iscrpljeno ili pospano tokom dana? 
 • Da li je neko primetio da imate pauze u disanju tokom spavanja? 
 • Da li imate ili se lečite od povišenog krvnog pritiska?

*Indeks Telesne Mase = Podelite svoju težinu u kg sa svojom visinom u metrima, a onda ponovo podelite rezultat sa svojom visinom da biste dobili ovaj indeks.


Šta dobijeni rezultat znači?

Ako je Vaš rezultat od 0-2 onda ste u niskom riziku od apneje
Ako je Vaš rezultat od 3-4 onda ste u srednjem riziku od apneje
Ako je Vaš rezultat od 5-8 onda ste u visokom riziku od apneje


Ako ste u srednjem ili visokom riziku od apneje i/ili imate neki od niže navedenih simptoma savetuje se zakazivanje kod Vašeg lekara da biste prodiskutovali ovaj problem.

 • Jutarnje glavobolje, problem sa memorijom ili učenjem
 • Promene ponašanja ili promene ličnosti, možda se osećate depresivno
 • Osećate se razdražljivo ili ne možete da se skoncentrišete na posao
 • Imate suva usta kada se probudite ili često odlazite u toalet tokom noći