Alergologa

Iako jedna od najmlađih medicinskih disciplina alergologija kao nauka sve vise dobija na značaju.Bavi se ispitivanjem preosetljivosti organizma ialergijama.
Izazivači alergija takozvani alergeni mogu biti različite supstance koje kada dođu u kontakt sa organizmom izazivaju njegovu preosetljivost.
Obzirom da je broj ovih alergena ogroman jasno je da čovek moze biti alergičan prakticno na bilo šta.Ta činjenica nam govori da se današnje moderno doba ne može ni zamisliti bez alergija i alergologije.
Osim pregleda lekara subspecijaliste alergologije u ambulanti se mogu obaviti :
  • Alergoloske kožne probe na inhalatorne i nutritivne alergene
  • Spirometrijsko ispitivanje
  • Kompletne laboratorijske analize