Ehokardiografija (ultrazvuk Srca sa color doppler-om)

Ehokardiografija (ultrazvuk Srca sa color doppler-om) je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda u kardiologiji, kojom se dobija uvid u stanje srca i krvnih sudova srca.

Primena ultrazvuka srca sa color doppler-om je neophodno u procenjivanju zdravstvenog stanja pacijenata sa sumnjom ili već dijagnostikovanom kardiovaskularnom bolešću (povišenim krvnim pritiskom, nepravilnim ili ubrzanim radom srca, bolovima u sredogruđu, brzim zamaranjem, epizodama gubitka svesti, kod dijabetičara, bolesnika na hemo ili radioterapiji), kao i preventivno kod osoba koje imaju porodične i lične visoke faktore rizika za kardiovaskularne bolesti (gojaznost, pušenje, povišene masnoće u krvi, fizička neaktivnost itd).

Ultrazvuk srca sa color doppler-om sa novim tehničkim mogućnostima omogućava veliki broj informacija o srcu i srčanim strukturama, kao što su: dimenzije srčanih šupljina, dimenzije srčanog mišića, njegovu pokretljivost, ejekciona frakcija(EF), funkcija srčanih zalistaka, uvid u stanje perikarda (srčane kese).

Color doppler metoda omogućava uvid u brzine protoka krvi kroz srčana ušća i dijagnostikovanje urođenih ili stečenih srčanih mana. Ultrazvuk srca sa color doppler-om se izvodi tako što pacijent tokom pregleda leži na levom boku sa savijenom levom rukom u laktu, koju stavlja pod glavu. Lekar sondom ultrazvučnog aparata na koji je predhodno neneo malo gela prelazi preko kože leve strane grudnog koša, pri čemu pacijent ne oseća nikakav bol. Pregled traje od 20 do 30 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj Ultrazvučne metode koje se primenjuju kao dijagnostičke metode u medicini, a među njima i ultrazvuk srca sa color doppler-om, su bezbolne i bez štetnih dejstava po pacijenta, zbog čega se mogu ponavljati neograničen broj puta.

Vreme do sledećeg pregleda određuje lekar na osnovu nalaza. U slučaju normalnog nalaza može biti za jednu ili više godina. U slučaju patološkog nalaza za jednu ili više meseci Ovaj pregled se radi na ultrazvućnom aparatu koji ima opciju color doppler-a. Ultrazvučnom metodom na ekranu dobijamo sliku (dvodimenzionalni prikaz) srca i krvnih sudova u različitim presecima, a color doppler metodom se vrše merenja protoka krvi kroz srčana ušća i krvne sudove.