Cenovnik

 USLUGARSDOsiguranje -10%
1 Specijalistički pregled 3400 3060
2 Hirurški pregled 4400 3960
3 Kontrolni pregled 3000 2700
4 Subspecijalistički pregled 4200 3780
5 Pregled psihijatra 5000 4500
6 Kontrolni pregled psihijatra 4000 3600
7 Pregled profesora 4600 4140
8 Psihoterapija 5500 4950
9 Uz abdomena 4000 3600
10 UZ abdomena sa pregledom 5000 4500
11 UZ srca 5800 5220
12 UZ štitaste žlezde 3000 2700
13 UZ dojke 5500 4950
14 UZ vrata 4600 4140
15 UZ male karlice 4000 3600
16 UZ mekih tkiva 4400 3960
17 UZ zglobova 4400 3960
18 UZ vrata i aksila 5200 4680
19 UZ vrata,aksila i prepona 6000 5400
20 Kolor dopler karotida 5000 4500
21 Kolor dopler endokranijuma 4000 3600
22 Kolor dopler karot. I endikr. 7400 6660
23 Kolor dopler gornjih ekstremiteta 4600 4140
24 Kolor dopler donjih ekstremiteta 5200 4680
25 Kolor dopler gor. I donjih ekstr. 8000 7200
26 Ekspertni UZ 11000 9900
27 Konsultacija 500 450
28 Gastroskopija 6000 5400
29 Gastroskopija u analgosedaciji 9500 8550
30 Totalna kolonoskopija 13200 11880
31 Totalna kolono u analgosedaciji 21000 18900
32 Leva kolonosk.sa analgosedacijom 13200 11880
33 Fleksibilna rektosigmoidoskopija 6600 5940
34 Leva kolonoskopija 7700 6930
35 Klizme 1-2 2900 2610
36 Klizme 2-4 4400 3960
37 Uzimanje biopsije 1100 990
38 Priprema za intervenciju 1300 1170
39 EKG 550 495
40 Holter EKG 5000 4500
41 Holter TA 3500 3150
42 Venepunkcija 6800 6120
43 Spirometrija 2400 2160
44 Spirometrija sa testom 3200 2880
45 Inhalacija 2000 1800
46 Periferni razmaz 2200 1980
47 Davanje infuzije sa lekovima 1700 1530
48 Davanje i.v. injekcije 660 594
49 Davanje i.m. injekcije 440 396
50 Sternalna punkcija 6600 5940
51 Terapijske procedure 1 13200 11880
52 Terapijske procedure 2 27500 24750
53 Nazogastična sukcija 6600 5940
54 Davanj infuzije na terenu 2200 1980
55 Plasiranje urinarnog katetera 2000 1800
56 Plasiranje urinarnog katetera na terenu 2200 1980
57 Previjanje na terenu 3300 2970
58 Zamena i nega kolostome 1800 1620
59 Zamena i nega kolostome na terenu 2900 2610
60 Zamena i nega urostome 1800 1620
61 Zamena i nega urostome na terenu 2900 2610
62 EKG na terenu 660 594
63 Specijalistički pregled na terenu 7700 6930
64 UZ abdomena sa pregledom na terenu 10000 9000
65 Uz srca sa pregledom na terenu 10000 9000
66 UZ štitaste žezde sa pregl. na terenu 7700 6930
67 PRP 28000 25200
68 Obrada rane 1 6800 6120
69 Obrada rane 2 7400 6660
70 Obrada rane 3 9500 8550
71 Obrada rane 4 13600 12240
72 Clavus- žulj u lokalu 11000 9900
74 Aterom na telu 20000 18000
75 Ukljanjanje kurijeg oka 20000 18000
76 Šivenje rane na licu u i.v. anesteziji 26500 23850
77 Šivenje rane do 4 šava 6600 5940
78 Šivenje rane preko 4 šava 8800 7920
80 Sklerozacija sa postavljanjem gumice 20000 18000
81 Previjanje rane /sestra -tehničar 1600 1440
82 Obrada male opekotine 9000 8100
83 Obrada velike opekotine 18000 16200
84 Mladež u lokalu 20000 18000
85 Nokat u lokalu 17600 15840
86 Incizija apscesa sa pregledom 13200 11880
87 Ablacija nokta u lokalnoj anesteziji 9000 8100
88 Ekstirpacija manjeg ožiljka u i.v. anesteziji 33000 29700
89 Previjanje veće rane 2200 1980
90 Skidanje konaca 2000 1800
91 Punkcija zgloba 4000 3600
92 Intraartikularna injekcija sa lekom 4400 3960
93 Spec.preg.ortopeda sa UZ i i.a.blokadom 10000 9000
94 Lipom manji u lokalnoj anesteziji 20000 18000
95 Lipom veći u lokalnoj anesteziji 24000 21600
96 Lipom veći u i.v. anesteziji 33000 29700
98 Abdominalna punkcija 9000 8100
100 Laserska operacija hemoroida 130000 117000
101 Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalu 25000 22500
102 Ekscizija tromboziranog hemoroida u i.v. anesteziji 28000 25200
103 Ekstirpacija limf.žlezda u lok. anesteziji 36000 32400
104 Incizija apscesa u i.v. anesteziji 18000 16200
105 Incizija perianalnog apscesa sa pregledom 14000 12600
106 Incizija perianalnog apscesa u i.v. anesteziji 22000 19800
107 Perianalna fistula-bz setona 100000 90000
108 Perianalna fistula -sa setonom 120000 108000
109 Povreda tetive sa šivenjem 26000 23400
110 Revizija rane i sekundarni šav 20000 18000
111 Sinus piloidalni u lokalu 35000 31500
112 Sinus piloidalni u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 42000 37800
113 Laserska operacija prošir. vena+ flebektomija/jedna noga 150000 135000
114 Laserska operacija + flebektomija/obe noge 230000 207000
115 Laserska operacija vena jedne noge 140000 126000
116 Laserska operacija vena obe noge 210000 189000
117 Sklerozacija kapilara po seansi 14000 12600
118 Sklerozacija vena pod kontrolom ultrazvuka po seansi 16000 14400
119 Laserska ablacija dve i više vena na jednoj nozi 160000 144000
120 Postavljanje fistule za hemodijalizu + proteza 60000 54000
121 Konsultativni pregled 2000 1800
122 Alergotestovi 4600 4140
123 Incizija hemoroida 12000 10800
124 Incizija hemoroida u analgosedaciji 17000 15300
125 operacija perianalne fisure u analgosedaciji 60000 54000
126 Flebektomija 66000 59400
127 Polipektomije želuca i kolona 15000 13500
128 Uklanjanje analnih kondiloma 48000 43200
129 Hirurško uklanjanje manje promene sa kože 12000 10800
130 Hirurško uklanjanje veće promene sa kože 18000 16200
131 Hirurška korekcija uraslog nokta jednostrano 12000 10800
132 Hirurška korekcija uraslog nokta obostrano 18000 16200
134 Bronhoskopija 20000 18000
135 Bronhoskopija u analgosedaciji 25000 22500
136 Ekstracija stranog tela 50000 45000
137 Ingvinalna kila u analgosedaciji 120000 108000
138 Obostrana ingvinalna kila a analgos. 140000 126000
139 Nano artroskopija kolena 120000 108000
140 Nano artroskopija ramena 155000 139500
141 Nano artroskopija skočnog zgloba 155000 139500
142 SLEEP APNEA - dijagnoza i lečenje 15000 13500
143 Cirkumcizija - uklanjanja kondiloma 42000 37800
144 Mala hirurška intervencija 10000 9000
145 Srednja hirurška intervencija 20000 18000
146 Velika hirurška intervencija 30000 27000
147 Endoskopska biopsija 1 bočica 3900 3510
148 Endoskopska biopsija 2 bočice 7600 6840
149 Endoskopska biopsija 3 bočice 7700 6930
150 Endoskopska biopsija 4 bočice 9200 8280
151 Imunohistohemijska dijagnostika 1 antitelo 4100 3690
152 Imunohistohemijska dijagnostika 5-10 antitela 23000 20700
153 Laserska ablacija dve i više vena na obe noge 234000 210600