Cenovnik

 USLUGARSDOsiguranje -10%
1 Specijalistički pregled 3000 2700
2 Hirurški pregled 4000 3600
3 Kontrolni pregled 2600 2340
4 Subspecijalistički pregled 3800 3420
5 Pregled psihijatra 4600 4140
6 Kontrolni pregled psihijatra 3000 2700
7 Pregled profesora 4200 3780
8 Psihoterapija 5000 4500
9 Uz abdomena 3600 3240
10 UZ abdomena sa pregledom 4600 4140
11 UZ srca 5200 4680
12 UZ štitaste žlezde 2600 2340
13 UZ dojke 5000 4500
14 UZ vrata 4200 3780
15 UZ male karlice 3600 3240
16 UZ mekih tkiva 4000 3600
17 UZ zglobova 4000 3600
18 UZ vrata i aksila 4800 4320
19 UZ vrata,aksila i prepona 5400 4860
20 Kolor dopler karotida 4600 4140
21 Kolor dopler endokranijuma 3600 3240
22 Kolor dopler karot. I endikr. 6800 6120
23 Kolor dopler gornjih ekstremiteta 4600 4140
24 Kolor dopler donjih ekstremiteta 5200 4680
25 Kolor dopler gor. I donjih ekstr. 8000 7200
26 Ekspertni UZ 10000 9000
27 Konsultacija 500 450
28 Gastroskopija 5500 4950
29 Gastroskopija u analgosedaciji 8600 7740
30 Totalna kolonoskopija 12000 10800
31 Totalna kolono u analgosedaciji 19000 17100
32 Leva kolonosk.sa analgosedacijom 12000 10800
33 Fleksibilna rektosigmoidoskopija 6000 5400
34 Leva kolonoskopija 7000 6300
35 Klizme 1-2 2600 2340
36 Klizme 2-4 4000 3600
37 Uzimanje biopsije 1000 900
38 Priprema za intervenciju 1200 1080
39 EKG 500 450
40 Holter EKG 4600 4140
41 Holter TA 3200 2880
42 Venepunkcija 6200 5580
43 Spirometrija 2400 2160
44 Spirometrija sa testom 3200 2880
45 Inhalacija 1800 1620
46 Periferni razmaz 2000 1800
47 Davanje infuzije sa lekovima 1600 1440
48 Davanje i.v. injekcije 600 540
49 Davanje i.m. injekcije 400 360
50 Sternalna punkcija 6000 5400
51 Terapijske procedure 1 12000 10800
52 Terapijske procedure 2 25000 22500
53 Nazogastična sukcija 6000 5400
54 Davanj infuzije na terenu 2000 1800
55 Plasiranje urinarnog katetera 1200 1080
56 Plasiranje urinarnog katetera na terenu 2000 1800
57 Previjanje na terenu 3000 2700
58 Zamena i nega kolostome 1600 1440
59 Zamena i nega kolostome na terenu 2600 2340
60 Zamena i nega urostome 1600 1440
61 Zamena i nega urostome na terenu 2600 2340
62 EKG na terenu 600 540
63 Specijalistički pregled na terenu 7000 6300
64 UZ abdomena sa pregledom na terenu 9000 8100
65 Uz srca sa pregledom na terenu 9000 8100
66 UZ štitaste žezde sa pregl. na terenu 7000 6300
67 PRP 25000 22500
68 Obrada rane 1 6200 5580
69 Obrada rane 2 7500 6750
70 Obrada rane 3 8700 7830
71 Obrada rane 4 12400 11160
72 Clavus- žulj u lokalu 10000 9000
73 Aterom- lice 18000 16200
74 Aterom na telu 18000 16200
75 Ukljanjanje kurijeg oka 18000 16200
76 Šivenje rane na licu/glavi u i.v. anesteziji 24000 21600
77 Šivenje rane do 4 šava 6000 5400
78 Šivenje rane preko 4 šava 8000 7200
79 Šivenje rane lice i glava 14000 12600
80 Sklerozacija sa postavljanjem gumice 18000 16200
81 Previjanje rane /sestra -tehničar 1400 1260
82 Obrada male opekotine 8000 7200
83 Obrada velike opekotine 16000 14400
84 Mladež u lokalu 18000 16200
85 Nokat u lokalu 16000 14400
86 Incizija apscesa sa pregledom 12000 10800
87 Ablacija nokta u lokalnoj anesteziji 8000 7200
88 Ekstirpacija manjeg ožiljka u i.v. anesteziji 30000 27000
89 Previjanje veće rane 2000 1800
90 Skidanje konaca 1500 1350
91 Punkcija zgloba 3600 3240
92 Intraartikularna injekcija sa lekom 4000 3600
93 Spec.preg.ortopeda sa UZ i i.a.blokadom 9000 8100
94 Lipom manji u lokalnoj anesteziji 18000 16200
95 Lipom veći u lokalnoj anesteziji 22000 19800
96 Lipom veći u i.v. anesteziji 30000 27000
97 Mladež u lokalu +ekscizija manjih promena na koži 23000 20700
98 Abdominalna punkcija 8000 7200
99 Lečenje hemoroida THD metodom 140000 126000
100 Laserska operacija hemoroida 130000 117000
101 Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalu 25000 22500
102 Ekscizija tromboziranog hemoroida u i.v. anesteziji 28000 25200
103 Ekstirpacija limf.žlezda u lok. anesteziji 36000 32400
104 Incizija apscesa u i.v. anesteziji 18000 16200
105 Incizija perianalnog apscesa sa pregledom 14000 12600
106 Incizija perianalnog apscesa u i.v. anesteziji 22000 19800
107 Perianalna fistula-bz setona 100000 90000
108 Perianalna fistula -sa setonom 120000 108000
109 Povreda tetive sa šivenjem 26000 23400
110 Revizija rane i sekundarni šav 20000 18000
111 Sinus piloidalni u lokalu 35000 31500
112 Sinus piloidalni u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 42000 37800
113 Laserska operacija prošir. vena+ flebektomija/jedna noga 140000 126000
114 Laserska operacija + flebektomija/obe noge 220000 198000
115 Laserska operacija vena jedne noge 130000 117000
116 Laserska operacija vena obe noge 200000 180000
117 Sklerozacija kapilara po seansi 12000 10800
118 Sklerozacija vena pod kontrolom ultrazvuka po seansi 14000 12600
119 Laserska ablacija dve i više vena na jednoj nozi 155000 139500
120 Postavljanje fistule za hemodijalizu + proteza 60000 54000
121 Konsultativni pregled 2000 1800
122 Alergotestovi 4200 3780
123 Incizija hemoroida 12000 10800
124 Incizija hemoroida u analgosedaciji 17000 15300
125 operacija perianalne fisure u analgosedaciji 60000 54000
126 Flebektomija 66000 59400
127 Polipektomije želuca i kolona 15000 13500
128 Uklanjanje analnih kondiloma 48000 43200
129 Hirurško uklanjanje manje promene sa kože 12000 10800
130 Hirurško uklanjanje veće promene sa kože 18000 16200
131 Hirurška korekcija uraslog nokta jednostrano 12000 10800
132 Hirurška korekcija uraslog nokta obostrano 18000 16200
133 Polineuropatija 4500 4050
134 Bronhoskopija 18000 16200
135 Bronhoskopija u analgosedaciji 23000 20700
136 Ekstracija stranog tela 50000 45000
137 Ingvinalna kila u analgosedaciji 120000 108000
138 Obostrana ingvinalna kila a analgos. 140000 126000
139 Nano artroskopija kolena 120000 108000
140 Nano artroskopija ramena 155000 139500
141 Nano artroskopija skočnog zgloba 155000 139500
142 SLEEP APNEA - dijagnoza i lečenje 15000 13500