Cenovnik

USLUGARSDOsiguranje -10%
Specijalistički pregled 2600 2340
Hirurški pregled 3000 2700
Kontrolni pregled 2400 2160
Pregled lekara opšte medicine 1500 1350
Pregled psihijatra 4000 3600
Kontrolni pregled psihijatra 3000 2700
Psihološko testiranje 3000 2700
Psihoterapija 5000 4500
Uz abdomena 3000 2700
UZ abdomena sa pregledom 4200 3780
UZ srca 4800 4320
UZ štitaste žlezde 2600 2340
UZ dojke 4500 4050
UZ vrata 3800 3420
UZ male karlice 3500 3150
UZ mekih tkiva 3600 3240
UZ zglobova 3600 3240
UZ vrata i aksila 4400 3960
UZ vrata,aksila i prepona 5000 4500
Kolor dopler karotida 4200 3780
Kolor dopler endokranijuma 3200 2880
Kolor dopler karot. I endikr. 6400 5760
Kolor dopler gornjih ekstremiteta 4200 3780
Kolor dopler donjih ekstremiteta 4600 4140
Kolor dopler gor. I donjih ekstr. 7000 6300
Ekspertni UZ 10000 9000
Konsultacija 500 450
Gastroskopija 5000 4500
Gastroskopija u analgosedaciji 8200 7380
Totalna kolonoskopija 10600 9540
Totalna kolono u analgosedaciji 18000 16200
Rektoskopija 4500 4050
Fleksibilna rektosigmoidoskopija 5500 4950
Leva kolonoskopija 8200 7380
Klizme 1-2 2600 2340
Klizme 2-4 4000 3600
Uzimanje biopsije 1000 900
Ureaza test 1000 900
EKG 400 360
Holter EKG 4400 3960
Holter TA 2800 2520
Ergometrija 6000 5400
Spirometrija 2000 1800
Spirometrija sa testom 2800 2520
Inhalacija 1800 1620
Periferni razmaz 1800 1620
Davanje infuzije 1000 900
Davanje i.v. injekcije 600 540
Davanje i.m. injekcije 300 270
Sternalna punkcija 6000 5400
Terapijske procedure 1 12000 10800
Terapijske procedure 2 25000 22500
Nazogastična sukcija 6000 5400
Davanj infuzije na terenu 1500 1350
Plasiranje urinarnog katetera 600 540
Plasiranje urinarnog katetera na terenu 1000 900
Previjanje na terenu 3000 2700
Zamena i nega kolostome 600 540
Zamena i nega kolostome na terenu 1000 900
Zamena i nega urostome 600 540
Zamena i nega urostome na terenu 1000 900
EKG na terenu 500 450
Specijalistički pregled na terenu 5000 4500
UZ abdomena sa pregledom na terenu 7000 6300
Uz srca sa pregledom na terenu 9000 8100
UZ štitaste žezde sa pregledom na teren 7000 6300
PRP 25000 22500
Obrada rane 1 6200 5580
Obrada rane 2 7500 6750
Obrada rane 3 8700 7830
Obrada rane 4 12400 11160
Clavus- žulj u lokalu 10000 9000
Aterom- lice 18000 16200
Aterom na telu 18000 16200
Ukljanjanje kurijeg oka 18000 16200
Šivenje rane na licu/glavi u i.v. anesteziji 24000 21600
Šivenje rane do 4 šava 6000 5400
Šivenje rane preko 4 šava 8000 7200
Šivenje rane lice i glava 14000 12600
Sklerozacija sa postavljanjem gumice 18000 16200
Previjanje rane /sestra -tehničar 1000 900
Obrada male opekotine 8000 7200
Obrada velike opekotine 16000 14400
Mladež u lokalu 18000 16200
Nokat u lokalu 15000 13500
Incizija apscesa sa pregledom 12000 10800
Ablacija nokta u lokalnoj anesteziji 8000 7200
Ekstirpacija manjeg ožiljka u i.v. anesteziji 30000 27000
Previjanje veće rane 1500 1350
Skidanje konaca 1500 1350
Punkcija zgloba 3500 3150
Intraartikularna injekcija sa lekom 3500 3150
Infiltracija-blokada sa lekom 3000 2700
Lipom manji u lokalnoj anesteziji 18000 16200
Lipom veći u lokalnoj anesteziji 22000 19800
Lipom veći u i.v. anesteziji 30000 27000
Mladež u lokalu +ekscizija manjih promena na koži 23000 20700
Iglena biopsija štitaste žlezde 9000 8100
Lečenje hemoroida THD metodom 140000 126000
Laserska operacija hemoroida 130000 117000
Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalu 25000 22500
Ekscizija tromboziranog hemoroida u i.v. anesteziji 40000 36000
Ekstirpacija limf.žlezda u lok. Anesteziji 36000 32400
Incizija apscesa u i.v. anesteziji 18000 16200
Incizija perianalnog apscesa sa pregledom 12000 10800
Incizija perianalnog apscesa u i.v. anesteziji 22000 19800
Perianalna fistula-bz setona 100000 90000
Perianalna fistula -sa setonom 120000 108000
Povreda tetive sa šivenjem 25000 22500
Revizija rane i sekundarni šav 20000 18000
Sinus piloidalni u lokalu 35000 31500
Sinus piloidalni u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 42000 37800
Laserska operacija proširenih vena+ flebektomija/jedna noga 130000 117000
Laserska operacija + flebektomija/obe noge 200000 180000
Operacija vena klasičnom metodom 120000 108000
Sklerozacija kapilara/ cela noga 48000 43200
Sklerozacija kapilara po seansi 10000 9000
Sklerozacija vena pod kontrolom ultrazvuka po seansi 12000 10800
Postavljanje HICKMAN-ovog katetera 100 000 90000
Postavljanje fistule za hemodijalizu + proteza 60000 54000