dr Gordana Kitanović

Dr Gordana Kitanović,specijalista radiologije rodjena 1963.godine u Kragujevcu gde je završila
osnovnu školu i gimnaziju.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1988.godine sa prosečnom
ocenom 8,89.

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Filip Kljajić bila je zaposlena od 1990 do 1995.godine.

U Službi za radiološku dijagnostiku Kliničko bolničkog centra Kragujevac je u stalnom radnom odnosu od 1995.godine.

Specijalizaciju iz radiologije završila je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu i položila specijalistički ispit 1999.godine sa odličnim uspehom.

Načelnik je odeljenja za torakalnu radiologiju Službe za radiološku dijagnostiku Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

Edukaciju iz oblasti mamografije i ultrazvučne dijagnostike dojke obavila je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu 2003.godine.Pohadjala je seminare za Imidžing dojke i interventne procedure na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2009.godine i za Detekciju i dijagnostiku bolesti dojki u Beogradu 2018.godine/Tabar/. Poseduje sertifikate za mamografiju u okviru Nacionalnog skrining programa u Srbiji/2008 i 2013.godine/.

Stručno se usavršavala iz oblasti MSCT dijagnostike na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu i u Kopenhagenu,Danska,2007.godine.

Kontinuirano se edukuje na brojnim stručnim sastancima i kongresima.

Saradnik je istraživačkih projekata,kliničkih ispitivanja iz oblasti pulmologije.