dr Mila Lazarević
Rođena je 1963. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Specijalizaciju iz interne medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalizaciju iz nefrologije završila na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Načelnik odeljenja kliničke nefrologije Klinike za nefrologiju i dijalizu UKC Kragujevac od 2007.godine.

Član je Udruženja nefrologa Srbije i Srpskog lekarskog društva.