dr Nebojša Stevanović


Dr Nebojša Stevanović, specijalista anesteziologije sa renimatologijom, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 1997. Specijalizaciju iz anesteziologije završava na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2005. sa odličnim uspehom, nakon čega radi u Opštoj bolnici Gornji Milanovac, a od 2009. u UKC Kragujevac.

Od 2013. obavlja funkciju načelnika odeljenja anestezije službe za anesteziju i reanimaciju. Od 2017. se nalazi na užoj specijalizaciji iz medicine bola. Predsednik je podružnice SLD UKC Kragujevac i član Etičkog odbora Lekarske komore Srbije.

U Poliklinici Joković pruža usluge opšte anestezije, reionalna anestezije, analgosedacije, lečenje akutnog i hroničnog bola, epiduralne blokade, blokade regionalnih nerava ( triger tačke).