dr Sneža Jovanović

 

Studije medicine završila je 1979.god na Medicinskom fakultetu u Beogradu,a specijalizaciju iz interne medicine završila je 1988.god takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Prvih pet godina je radila u Domu zdravlja Kragujevac, nakon čega je sve do penzionisanja radila u tadašnjem Centru za reumatologiju Interne klinike KC Kragujevac kao specijalista.

Nakon penzionisanaja 2017. god nastavila je da se bavi dijagnostikom i terapijom obolelih od reumatskih bolesti.Licencu za ovaj rad je obnovila 2022.god.