dr Vojislav Ćupurdija
Doc. dr Vojislav Ćupurdija je rođen u Kragujevcu 1976. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu diplomirao je 2001. godine. Prvi radni odnos je zasnovao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2004. godine kao asistent na katedri Medicinske biohemije, gde je radio do 2006. godine, od kada je zaposlen u KC Kragujevac.

Specijalizaciju iz Interne medicine je završio 2011. Zaposlen je u Klinici za pulmologiju UKC Kragujevac, a od 2014. godine ponovo radi i na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, sada kao docent na Katedri interne medicine.

2015. godine je odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, a 2020. godine je postao i subspecijalista pulmologije.

Autor je većeg broja naučnih radova iz oblasti pulmologije i farmakologije/farmakoekonomije. Govori engleski jezik, služi se francuskim i španskim jezikom.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je Specijalistički trening za organizacioni razvoj 2002. godine.