Laserska operacija hemoroida

Zašto operisati hemoroide u poliklinici Joković?
  • Zahvate izvodi  specijalista opšte hirurgije, koji se bavi lečenjem i operacijom hemorodida dugi niz godina dr Radisav Bogojević
  • Najmodernija oprema
  • Individualni pristup svakom pacijentu
  • Lokacija u centru grada

 
Šta je laserska operacija hemoroida

Lasersko uklanjanje hemoroida  podrazumeva isporučivanje toplotne energije kroz lasersku sondu (fiberoptičko vlakno) u hemoroid koji trajno „slepljuje“ i potpuno zatvaranja unutrašnjost hemoroida. Koristimo najsavremeniju tehnologiju koja se već više od 10 godina koristi u lečenju hemoroida sa znatno smanjenom pojavom postoperativnih komplikacija (bola, krvarenja, infekcije) u odnosu na klasične procedure.
 
Kada se može primeniti laser?

Ovakav način lečenja je najdelotvorniji kod hemoroida  stadijuma 2.i 3. dok se za hemoroide 4. stepena ova tehnika najčešće upotpunjuje sa drugim  operativnim tehnikama.


Rezultati lečenja?

U odnosu na klasičan zahvat, operacija laserom je jednostavniji i efikasniji zahvat sa trajnim rezultatima*.

* Napomena: rezultati ovog zahvata mogu varirati od osobe do osobe sto najviše zavisi od anatomskih odnosa i stadijuma same bolesti. Takođe, jako je bitno da se  nakon zahvata pacijent pridržava svih saveta koje je dobio od medicinskog osoblja kako bi rezultati na kraju bili u skladu sa očekivanjima koja su definisana pre samog zahvata.


Priprema

Prvenstveno je potrebno doći na pregled na kojem lekar utvrđuje stepen hemoroida. Na pregledu se utvrđuje i potreba za eventualnim dodatnim ispitivanjima (najčešće je to rektoskopija ili kolonoskopija), zavisno o ostalim bolestima i zdravstvenom stanju pacijenta. Bitno je naglasiti da se svakom pacijentu pristupa individulano te je komunikacija moguća i e-mailom kako bismo proceduru olakšali i ubrzali, a da pri tom ne ugrozimo sigurnost pacijenta.

Nakon obavljenih pretraga, dogovara se termin zahvata.

Intervencija

Zahvat se obavlja u lokalnoj anesteziji i eventualno analgosedaciji pa će o vama uz hirurga brinuti  i anesteziolog.

Pre same operacije ne smete jesti niti piti 6 sati, a dodatno pročišćavanje se dogovara individualno.

Sam zahvat traje vrlo kratko, manje od 10 minuta.
 
Uzgredne pojave nakon intervencije laserom

Kao i nakon svakog hirurškog zahvata moguće su komplikacije tipa manjih  krvarenja, otoka, osećaja napetosti. Ove pojave su znatno ređe nego kod klasične operacije hemoroida.

Procedure izvodi dr Radisav Bogojević (biografija).