Endokrinologa

Dijagnostikovanje, lečenje i praćenje trudnica sa endokrinološkim poremećajima.

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi endokrinim sistemom čoveka. Endokrini sistem jedan je od sistema ljudskog organizma zadužen za kontrolu, komunikaciju i koordinaciju svih procesa u organizmu.
Njega sačinjavaju žljezde koje luče materije koje se nazivaju hormonima.
Endokrinolozi se bave poremećajem u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja - dijabetes, povećana ili smanjenja funkciju štitne žlezde, tumori stitaste žljezde,neplodnost, metabolički poremećaji, osteoporoza, gojaznost , kao I drugim oboljenjima .
Endokrinološki pregled obavlja lekar specijalista endokrinolog.
Osim  detaljnog uzimanja podataka o tegobama zbog kojih se pacijent javlja na pregled uzimaju se podaci o ranijim oboljenjima kao I o oboljenjima u porodici .
Posmatranje izgleda pacijenta može da da veoma korisne informacije.
Palpacijom vrata  lekar se informise o veličini ali I drugima karakterisatikama stitaste žljezde.
Na osnovu pregleda lekar  postavlja radnu ili konacnu dijagnozu I daje preporuke koje bi laboratorijske analize I dodatne preglede trebalo obaviti i eho vrata,nadbiubreznih žljezda,CT ,MR pregleda.
Nakon  postavljanja dijagnoze lekar odredjuje adekvatnu terapiju.