Hematolog

  • Kompletna priprema pacijentica, posle ginekološkog ispitivanja, za sve centre za fertilitet u zemlji i regionu
  • Dijagnostikovanje i  praćenje trudnica sa trombofilijom
  • Dijagnostikovanje, lečenje i praćenje trudnica sa anemijama
  • Dijagnostikovanje i lečenje svih vrsta   malokrvnosti / anemija/
  • Dijagnostikovanje i kontrolisanje obolelih od različitih vrsta  limfoma