Kardiologa

Kardiologija je oblast medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova. Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat). Traje prosečno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže.
 • Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama.
 •  Ličnu i porodičnu anamnezu, odnosno podatke o prethodnim bolestima i detekciju faktora rizika od vaskularnih, endokrinih, neuroloških, nefroloških i drugih faktora rizika kod bolesnika i krvnih srodnika).
 • Kardiološki pregled (status)
 • Završno mišljenje i određivanje terapije
 • Dopunske dijagnostičke procedure

1. Tegobe koje se javljaju naglo ili postepeno i zahtevaju da se obavi kardiološki pregled su neke od sledećih: bol u sredogruđu, gušenje, lupanje i preskakanje srca, glavobolja, vrtoglavice, otoci potkolenica, zamor, mučnina, opšta slabost, promene u vidu, krvarenje iz nosa i dr.
2. Deo kardiološkog pregleda (statusa) je uzimanje podataka o prethodnim bolestima kao i podaci o bolestima u porodici i kod krvnih srodnika zbog postojanja eventualno naslednih oboljenja.
3. Kardiološki pregled obuhvata: opšti pregled (stav, visina, telesna težina, simetričnost građe tela, muskulatura, koža i potkožno tkivo, telesna temperatura, disanje, psihičko stanje); pregled glave (oblik, kosmatost, oči, nos, usta) i vrata (pokretljivost, stanje štitaste žlezde, stanje vena na vratu, pulsacije: arterijske i venske); pregled grudnog koša i pluća (simetričnost i oblik grudnog koša, respiratorna pokretljivost hemitoraksa, zvuk pluća, tip disanja, pojava patološkog disajnog šuma, pojava propratnih šumova); pregled srca i krvnih sudova (ritam srčanih kontrakcija, srčanih tonova, galopa, nalaz šumova: vreme javljanja, karakter, pravci propagacije, što nas usmerava ka daljoj dijagnostici); pregled abdomena: položaj tbušnog zida, osetljivost, prisustvo slobodne tečnosti, šumova abdominalne aorte, stanje jetre i slezine, osetljivost bubrega; pregled ekstremiteta: deformiteti, otoci, varikoziteti.

Specijalistički kardiološki pregled sa EKG-om uključuje:

 • EKG nalaz
 • Inetrpretaciju EKG-a
 • Ambulantno merenje krvnog pritiska
 • Pregled takođe uključuje savet za terapiju i ishranu.
 • Kardiološki pregled
 • Lekar specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije obavlja klinički pregled pacijenta.
 • Pregled počinje anamnezom, odnosno razgovorom sa pacijentom. Lekar vodi intervju sa pacijentom, postavljajući pitanja o tegobama, simptomima bolesti i razlozima poseti kardiologu. Nakon pažljivo uzete anamneze (istorije bolesti), iskusan lekar može značajno suziti moguće uzroke bolesti.
 • Kardiološki pregled dalje podrazumeva inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje tenzije i EKG.
 • Inspekcijom lekar posmatra spoljne znakove i simptome bolesti. Iskusnom oku lekara sama pojava bolesnika često otkriva dijagnozu bolesti i usmerava ga na prave dijagnostičke procedure.
 • Palpacijom lekar pregleda štitnu žlezdu, trbuh (abdomen), dojke, periferne pulseve -arterijske i venske, spoljne promene na telu.
 • Auskultacija je metod slušanja stetoskopom. Auskultacijom se pregledaju pluća, srce, veći krvni sudovi, peristaltika. Auskultacijom se mogu otkriti razna plućna obljenja, srčani šum, šum nad većim arterijama.
 • Tenziometar nam služi za merenje krvnog pritiska. Dobijamo vrednosti sistolnog (gornjeg) i dijastolnog (donjeg) srčanog pritiska.
 • EKG- pregled
 • EKG (elektrokardiogram) beleži sa 6 standardnih odvoda i 6 prekordijalnih odvoda električnu aktivnost srca. Na osnovu EKG zapisa mogu se utvrditi: srčana frevenca, osovina srca, uvećanje srca, ishemija (angina pektoris, akutni infark miokarda), poremećaji ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa.
 •  Po završenom pregledu kardiolog postavlja radnu dijagnozu ili konačnu. Pacijent se upućuje ciljano na dodatne preglede/ehokardiografski pregled ,ergometriju ,holter EKGa ,holter tA/ i dobija terapiju ako je potrebno.