Color Doppler magistralnih arterija vrata

Color Doppler magistralnih arterija vrata je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda kojom se vrši  ultrazvučni pregled arterija koje snabdevaju mozak krvlju uz merenje brzine protoka kroz njih.

Indikacije za ultrazvučno ispitivanje karotidnih arterija:

 • Simptomatski pacijenti tj. oni koji osećaju neke od sledećih tegoba :
    slabost ili trnjenje ruku ili nogu, izražene vrtoglavice, krize svesti, nagle poremećaje vida,
    poremećaje  koncentracije i pamćenja, izražene glavobolje itd.
 • Asimptomatski pacijenti tj. osobe koje nemaju nikakve tegobe, ali imaju:
   -faktore rizika za bolesti krvnih sudova (nasleđe, povišen krvni pritisak, povišene
     masnoće ili šećer u krvi,gojaznost, pušenje itd)
  - šum nad karotidnim arterijama
  - pulsirajuće tumefakcije u vratu
  - traume vrata
  - praćenje već poznatih stenoza (>20%)
  - kod pacijenata sa koronarnom i perifernom arterijskom bolešću za procenjivanje rizika
     za moždani udar
  - kod prethodnih karotidnih revaskularizacionih procedura (prvi ultrazvuk 30 dana posle
      intervencije)

 

Color doppler magistralnih arterija vrata je potrebno izvršiti kod osoba koje imaju tegobe (slabost ili trnjenje ruku ili nogu, izražene vrtoglavice, krize svesti, nagle poremećaje vida, poremećaje koncentracije i pamćenja, izražene glavobolje itd.) kao i kod osoba koje nemaju nikakve tegobe, ali imaju faktore rizika za bolesti krvnih sudova (nasleđe, povišen krvni pritisak, povišene masnoće ili šećer u krvi, gojaznost, pušenje itd).

Color doppler magistralnih arterija vrata omogućava da vidimo kako izgledaju karotidne i vertebralne arterije vrata, kolika je njihova širina, koliki je stepen ateroskleroze ili starost arterija, da li ima suženja, da li postoji rizik od šloga, kakav je protok krvi prema mozgu itd.

Color doppler magistralnih arterija vrata se izvodi tako što pacijent tokom pregleda leži na leđima, dok lekar sondom ultrazvučnog aparata na koju je prethodno naneo malo gela prelazi preko kože vrata, pri čemu pacijent ne oseća nikakav bol. Pregled traje od 10 do 20 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

Ultrazvučne metode koje se primenjuju u dijagnostici u medicini, među njima i color doppler, su bezbolne i bez štetnih dejstava na ispitanika, zbog čega se mogu ponavljati neograničeni broj puta.

Vreme do sledećeg pregleda određuje lekar na osnovu nalaza. U slučaju normalnog nalaza kontrola može biti od 1. do 3. godine, a u slučaju patološkog nalaza za mesec dana ili za nekoliko meseci.