Transkranijalni doppler arterija glave

Transkranijalni doppler arterija glave je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se vrši ispitivanje hemodinamskih karakteristika protoka intracerebralne cirkulacije.

Pregled se vrši insonacijom magistralnih krvnih sudova glave kroz odgovarajuće „ prozore“, mesta gde su kosti glave tanje, na koje je prethodno nanet gel ( temporalni, orbitalni, subokcpitalni ). Pregled se obavlja u ležećem položaju i traje oko 20 min. Potom se dobija pisani izveštaj o stanju cirkulacije.

Transkranijalni doppler arterija glave se obavlja kod pacijenata sa faktorima rizika (povišen krvni pritisak, dijebetes, povišene masnoće u krvi, pušača), kod pacijenata sa prethodnim moždanim udarom, vrtoglavicama, glavoboljama itd.

Transkranijalni doppler arterija glave omogućava procenu stanja hemodinamskih parametara cirkulacije velikuh krvnih sudova mozga, tj. procenu brzine protoka krvi kroz ove krvne sudove, simetričnost protoka sa leve i desne strane glave. Ovim pregledom nije moguće utvrditi kako izgledaju krvni sudovi, već se u tu svrhu se koristi CT ili MR angiografija krvnih sudova glave.

Kod transkranijalnog doppler-a arterija glave kao i kod svih drugih dijagnostičkih ultrazvučnih pregleda do sada nisu registrovana štetna dejstva na pacijenta, pa se pregled može bezebedno ponavljati u više navrata.

U zavisnosti od rezultata pregleda kontrole se ponavljaju na godinu ili dve godine kod normalnog nalaza, a kod pataloškog nalaza na 6. meseci ili češće.